pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Najnowsze

  • 23 czerwca 2021
  • wyświetleń: 2447

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

Rada Powiatu Pszczyńskiego udzieliła w środę, 23 czerwca wotum zaufania oraz absolutorium Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego za 2020 rok. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

zarząd powiatu pszczyńskiego
Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, od lewej: Stefan Ryt, Damian Cieszewski, Barbara Bandoła, Grzegorz Nogły i Grzegorz Wanot · fot. Starostwo Powiatowe w Pszczynie


Zanim Rada Powiatu głosowała nad absolutorium, starosta Barbara Bandoła zaprezentowała "Raport o stanie powiatu pszczyńskiego za 2020 rok". Każdy samorząd ma obowiązek przygotować dokument, który szczegółowo opisuje wszystkie działania podjęte w minionym roku. To kompendium wiedzy o powiatowym budżecie, zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych i projektach, pozyskanych środkach zewnętrznych, działalności oświatowej, ochronie zdrowia, pomocy społecznej czy rynku pracy w powiecie.

Jak wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu, dochody Powiatu Pszczyńskiego w 2020 roku przekroczyły 121 mln zł (100,58% planu), wydatki - 112 mln zł (90,29% planu). Mimo trudności wynikających z pandemii, budżet został zrealizowany w sposób optymalny.

- Bardzo dobre wykonanie dochodów przekraczające zaplanowane wartości zawdzięczamy wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niższe od zakładanego wykonanie wydatków spowodowane było oszczędnościami po postępowaniach przetargowych, wydłużeniem okresu realizacji kosztochłonnych zadań inwestycyjnych, ograniczeniami funkcjonowania szkół powiatowych w trybie stacjonarnym - podkreślał skarbnik powiatu, Marek Dutkowski.

Tradycyjnie już, znaczną część wydatków w 2020 r. Powiat Pszczyński przeznaczył na remonty, modernizacje oraz utrzymanie dróg - łącznie w dziale "Transport i łączność" wykonano wydatki w wysokości przekraczającej 13 mln zł.

Dzięki współpracy z gminami powiatu pszczyńskiego oraz środkom pozyskanym z budżetu państwa, rozpoczęte zostały kolejne inwestycje na drogach powiatowych, w tym przebudowa ul. Piaskowej w Suszcu wraz z obiektem mostowym, przebudowa ulicy Rodzinnej w Kobiórze, przebudowa ulic Szkolnej w Porębie i Porębskiej w Radostowicach.

Znacząca była pomoc powiatu dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie. Łączna suma kosztów, jakie powiat poniósł w związku z prowadzeniem szpitala zamknęła się kwotą 5,8 mln zł (w tym 3,2 mln zł na bieżącą działalność szpitala i 2,6 mln zł - suma wydatków na remonty, inwestycje i zakup sprzętu).

Pozytywną opinię w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pszczyńskiego wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz komisje rady.

Radni udzielili wotum zaufania, przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu oraz udzielili absolutorium zarządowi Powiatu Pszczyńskiego za 2020 rok. Wszystkie uchwały przyjęte zostały jednogłośnie.

- Serdecznie dziękuję za to, że Wysoka Rada obdarzyła nas dużym zaufaniem zauważając, że ten trudny rok był dla Powiatu Pszczyńskiego rozwojowy. To dla nas motywacja do dalszej ciężkiej pracy. Dziękuję moim kolegom z zarządu i wszystkim, którzy biorą na siebie współodpowiedzialność za nasz powiat - radnym, skarbnikowi, naczelnikom, kierownikom, pracownikom starostwa i jednostek oraz mieszkańcom. Wspaniale jest pracować z doskonale funkcjonującym zespołem i wśród samorządowców, z którymi można realizować nawet najtrudniejsze zadania - podkreśla starosta Barbara Bandoła, dziękując również służbom medycznym za poświęcenie, które w 2020 roku było ich udziałem.

wyniki głosowania

ab / pless.pl, źródło: Powiat

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.