pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 16 maja 2021
  • 17 maja 2021
  • wyświetleń: 7573

Przebudowa DW 933 wiąże się z utrudnieniami dla kierowców

Od października 2019 roku trwa przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 od Pawłowic w kierunku Pszczyny. Inwestycja na ul. Pszczyńskiej to utrudnienie dla kierowców, którzy chcąc dostać się z Pawłowic do Pszczyny, muszą korzystać z objazdu poprowadzonego przez Strumień, ale przede wszystkim duża niedogodność dla mieszkańców dojeżdżających codziennie do swoich posesji zlokalizowanych w rejonie budowy.

Droga objazdowa wzdłuż torów oraz most budowany nad torami kolejowymi · fot. UG Pawłowice


Pawłowiczanie korzystają z objazdu drogą z kamienia biegnącą wzdłuż torów, która pozwala im dotrzeć do ul. Zapłocie. Jej stan, w związku z dużym natężeniem ruchu i zmiennymi warunkami atmosferycznymi, budzi wiele zastrzeżeń, o czym mieszkańcy informują urząd gminy i wójta. Z uwagi na fakt, że inwestycję prowadzi ZDW, gmina ma ograniczone możliwości wpływu na stan objazdu, choć regularnie interweniuje u wykonawcy zadania - w firmie STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. - oraz u inwestora - Zarządu Dróg Wojewódzkich ZDW w Katowicach. Jak zapewnia ZDW w piśmie przesłanym do Urzędu Gminy w Pawłowicach, w ostatnim miesiącu na stan drogi miały wpływ warunki pogodowe, które nie ułatwiały utrzymania objazdu na wymaganym poziomie, a bieżące naprawy nie przynosiły pożądanych efektów. Pomimo to wykonawca wykonał dodatkową stabilizację drogi oraz uzupełnił ubytki. Dodatkowo mieszkańcy korzystają również z przebudowywanego odcinka DW 933, którego pozbawiona asfaltu nawierzchnia nie ułatwia prowadzenia samochodu.

Zakończenie inwestycji planowane jest w listopadzie tego roku i do tego czasu mieszkańcy będą narażeni na mało komfortowe warunki dojazdu do swoich domów. Prowadzący inwestycję Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował, że w przypadku uszkodzeń pojazdów podczas korzystania z objazdu sprawę należy zgłaszać bezpośrednio do biura budowy Strabag znajdującego się w Pszczynie przy ul. Antesa 11 lub na adres Biura regionalnego Strabag Polska Sp. z o.o. ul. Kolista 25, 40-467 Katowice, tel. 32 7350-340.

Droga objazdowa wzdłuż torów oraz most budowany nad torami kolejowymi
Most budowany nad torami kolejowymi · fot. UG Pawłowice


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku II od Pawłowic do Pszczyny to potężna inwestycja współfinansowana z funduszy unijnych, a realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich ZDW w Katowicach za około 240 mln zł. Docelowo kompleksowo będzie przebudowany szesnastokilometrowy odcinek drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, m.in. będą przebudowane lub zbudowane chodniki, ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe. W konsekwencji dojazd od Pszczyny będzie bardziej komfortowy i bezpieczny, również dla poruszających się wzdłuż drogi pieszych i rowerzystów. W ramach prac, w miejsce starego mostu nad torami kolejowymi, budowany jest zupełnie nowy. To właśnie budowa mostu, który jest jednym z trudniejszych i bardziej wymagających obiektów budowlanych, spowodowała konieczność zamknięcia drogi i poprowadzenia objazdów, również dla mieszkańców, których posesje są zlokalizowane przy DW 933.

Strona internetowa inwestycji prowadzona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich

BM / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.